Měření otáček

Sestava slouží jako víceúčelový snímač otáček. Díky univerzálnímu návrhu je možné jej využít v různých průmyslových odvětvích. Rotace je detekována pomocí indukčních snímačů, které reagují na specifické kovové značky, jež jsou umístěné např. na hřídeli stroje. Na základě detekce značky zařízení rozhodne o směru rotace, vypočítá počet provedených otáček, změří rychlost rotace či po dosažení určitého počtu otáček sepne obvod. Pro snadné ovládání a konfiguraci je zařízení vybaveno jednoduchým uživatelským rozhraním, které zahrnuje vstupní a výstupní periferie (tři tlačítka, číslicový displej). 

Dostupné varianty

Funkce  Varianta A Varianta B 
Určení směru rotace    ✖
Výpočet provedených otáček    
Výpočet rychlosti rotace    
Spínání obvodu    

Cena od 1630 Kč bez DPH

V základní ceně jsou zahrnuty hlavní komponenty pro realizaci projektu vč. předprogramovaného vývojového kitu, a také český manuál a schéma zapojení (ke stažení níže).

Úvodní obrázek

Hlavní komponenty

Doplňkové komponenty

Nezávazná poptávka