Ultrazvukový spínač

Sestava slouží k měření vzdálenosti objektů pomocí ultrazvukových vln. Na základě měření je spínán/rozepínán obvod (relé). Obvod je sepnut v momentě, kdy je naměřená vzdálenost měnší než práh minimální vzdálenosti. Práh min. vzdálenosti lze nastavit pomocí potenciometru. Vzdálenost lze měřit u pevných i kapalných látek. Měření probíhá periodicky každou sekundu.

Zorný úhel ultrazvukové sondy je 45–75° (voděodolný modul 1464639497) nebo 15° (moduly 1500636000, 1502180852). S rostoucí vzdáleností tedy roste také průměr detekční plochy. Měření není účinné na drobné či úzké předměty.


 Dostupné varianty

Funkce Varianta A Varianta B
Detekce předmětů v rozsahu od *10 až 300 cm
Spínání obvodu na základě vzdálenosti
Nastavení prahu potenciometrem
Výstup na sériové lince
Výstup na číslicovém displeji

*Rozsah měření u modulů 1500636000 a 1502180852 je 10 až 300 cm. V případě voděodolného modul 1464639497 je rozsah 50 až 300 cm.

Cena od 850 Kč bez DPH

V základní ceně jsou zahrnuty hlavní komponenty pro realizaci projektu vč. předprogramovaného vývojového kitu, a také český manuál a schéma zapojení (ke stažení níže).

 

Úvodní obrázek

Hlavní komponenty 

Doplňkové komponenty

Nezávazná poptávka