Jak Vám dokážeme pomoci?

  •  poradíme s výběrem vhodné vývojové platformy, modulů a dalších periferií
  • zpracujeme schéma zapojení a další dokumentaci
  • zrealizujeme prototyp nebo finální zařízení
  • provedeme analýzu funkčnosti Vašeho HW
 

 


Jaký HW používáme?

Nejčastěji pracujeme s vývojovými kity Arduino, Raspberry PI, ESPRESSIF a příbuznými platformami. K těmto kitům existuje široké spektrum modulů, jako např. snímače, displeje, výkonové spínací prvky ap. Díky tomu je možné vymyslet a zrealizovat různorodá zařízení ve velmi krátkém čase. 

Pro jaké aplikace je používaný HW vhodný?

Vzhledem k univerzálnosti je možné vývojové kity v kombinaci s moduly použít jak v průmyslu (např. měření, regulace, automatizace, vývoj el. zařízení a strojů, ...), tak v privátním sektoru (IOT, chytrá domácnost, chovatelství, pěstitelství, ...). Velmi vhodný je také pro edukativní účely.

Výběr základních funkcí:

  • Měření fyzikálních veličin (napětí, proud, teplota, tlak, vlhkost, vzdálenost, poloha, mag. pole, ...)
  • Ovládání motorů (standardní DC motory, krokové motory, servopohony, BLDC, ...)
  • Podpora výkonových spínacích prvků (tranzistory, triaky, standardní relé, SSR relé, ...) 
  • Vytvoření uživatelského rozhraní HMI (podpora displejů, tlačítek, klávesnic, indikátorů, ...)
  • Vytvoření komunikačního rozhraní (podpora UART, SPI, I2C, RS232, RS485, CAN, Ethernet, WiFi, ...)